Tài liệu mới
 Những yếu tố tác động lên quá trình thực thi Đề án 500 – tình huống nghiên cứu tỉnh Trà Vinh / Trần Quang Thịnh ; Người hướng dẫn khoa học : Chritopher Balding
 Đánh giá vai trò của quy hoạch đô thị đối với sự phát triển của thành phố Huế / Trần Quang Hiếu ; Người hướng dẫn khoa học : Huỳnh Thế Du
 Tác động của khu vực đầu tư nước ngoài đối với chất lượng thể chế cấp tỉnh tại Việt Nam / Tôn Thanh Trang ; Người hướng dẫn khoa học : Vũ Thành Tự Anh
 Các nhân tố ảnh hưởng hiệu quả tài chính Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV / Thạch Dương Kim An ; Người hướng dẫn khoa học : Huỳnh Thế Du
 Phân mảnh đất đai và thu nhập của hộ gia đình Việt Nam / Tạ Thị Hiệp ; Người hướng dẫn khoa học : Đỗ Thiên Anh Tuấn, Jay Rosengard
Xem thêm các ấn phẩm khác ...


Những ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong 30 ngày qua

  1. Tài chính - kế toán dành cho nhà quản trị / Nguyễn Tấn Bình (1 lượt)
  2. Thấu hiểu tiếp thị từ A đến Z : 80 khái niệm nhà quản lý cần biết / Philip Kotler ; ng.d Lê Hoàng Anh (1 lượt)
  3. Trẻ em thời chiến = Children at war / NXB Kim Đồng (1 lượt)
  4. Phân tích kinh tế các hoạt động đầu tư : công cụ phân tích và ứng dụng thực tế : sách tham khảo / Pedro Belli, Jock R. Anderson, Howard N. Barnum,... (1 lượt)
  5. Giấy không gói được than cháy dở : tạp bút / Việt Linh (1 lượt)