Tài liệu mới
 Câu chuyện phát triển của một số nước châu Á : kỷ yếu khoa học - lớp MPP19 : môn học "So sánh kinh nghiệm quốc tế" / Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright
 Quản lý bản thân : on managing yourself / Harvard Business Review, Nhật Huy dịch
 Quản lý sự thay đổi : on change management / Harvard Business Review, Quế Khanh dịch
 Ra quyết định thông minh : on making smart decisions / Harvard Business Review, Thuỳ Linh dịch
 Quản lý nhóm : on teams / Harvard Business Review, Thu Trang dịch
Xem thêm các ấn phẩm khác ...


Những ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong 30 ngày qua

  1. The economics of public private partnerships / Darrin Grimsey and Mervyn K. Lewis hiệu đính. (1 lượt)
  2. Investment valuation : tools and techniques for determining the value of any asset / Aswath Damodaran (1 lượt)
  3. Lời hứa về một cây bút chì : hành trình từ 25 đô-la đến 250 trường học dành cho trẻ em trên toàn cầu và câu chuyện phi thường của một CEO nuôi chí thay đổi thế giới bằng giáo dục / Adam Braun ; Hải Đăng dịch (1 lượt)