Tài liệu mới
 Anne of Green Gables / L.M. Montgomery
 Macroeconomics / Olivier Blanchard
 Macroeconomics / Paul Krugman, Robin Wells
 Returning Southeast Asia's past : objects, museums, and restitution / Louise Tythacott và Panggah Ardiyansyah hiệu đính
 Exploratory data analysis using R / Ronald K. Pearson.
Xem thêm các ấn phẩm khác ...


Những ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong 30 ngày qua

  1. Kiến tạo Harvard hiện đại : Harvard và hành trình trở thành trường đại học danh giá nhất hành tinh / Morton Keller, Phyllis Keller ; Nguyễn Ngọc Anh dịch (1 lượt)
  2. The best we could do : an illustrated memoir / Thi Bui (1 lượt)