Tài liệu mới
 The narrow corridor : states, societies, and the fate of liberty / Daron Acemoglu and James Robinson
 The railways and tramways of Việt Nam / Tim Doling
 Econometrics for financial applications / Ly H. Anh, Le Si Dong, Vladik Kreinovich, Nguyen Ngoc Thach, chủ biên
 Tài liệu bồi dưỡng cập nhật kiến thức kinh tế - tài chính năm 2015. .Tập 2 / Bộ Tài chính, Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính
 Tài liệu bồi dưỡng cập nhật kiến thức kinh tế - tài chính năm 2015. . Tập 1 / Bộ Tài chính, Trường Bồi dưỡng Cán bộ Tài chính
Xem thêm các ấn phẩm khác ...


Những ấn phẩm được mượn nhiều nhất trong 30 ngày qua

  1. The kite runner / Khaled Hosseini (1 lượt)
  2. Đời sống xã hội Việt Nam đương đại. T.3 Người trẻ trong xã hội hiện đại / Nguyễn Đức Lộc (ch.b.), Nguyễn Quang Huy, Đặng Hoàng Linh..., (1 lượt)
  3. Hiểu nghèo thoát nghèo : cách mạng tư duy để thoát nghèo trên thế giới / Abhijit V. Banerjee, Esther Duflo ; Nguyễn Lê Bảo Ngọc dịch (1 lượt)
  4. Poverty and famines : an essay on entitlement and deprivation / Amartya Sen (1 lượt)
  5. Kinh tế học công cộng / Joseph E. Stiglitz ; ng.d. Nguyễn Thị Hiên, Lê Ngọc Hùng, Nguyễn Văn Hưởng (1 lượt)