Malcolm Gladwell
   
Dữ liệu biên mục
Leader01224cam a2200301 a 4500
001FUV210007075
020##$a9780316076203 (pbk.)
040##$aFulbright Library
0410#$aeng
08200$a814.6 $222
090##$a 814 $bG542-What
1001#$aGladwell, Malcolm, $d1963-
24510$aWhat the dog saw and other adventures / $cMalcolm Gladwell
250##$a1st ed.
260##$aNew York : $bBack Bay Books/Little Brown & Co., $c2010
300##$axxi, 410, 8 tr. ; $c21 cm
520##$aGiới thiệu một số bài viết đề cập đến những khía cạnh hoàn toàn khác nhau của công việc, cuộc sống, hiện tượng xung quanh bạn: về một nhãn hiệu tương cà, sức khỏe phụ nữ với thuốc tránh thai, về những luận thuyết tiên lường và chẩn đoán, đồng thời đặt ra các giải pháp cho câu hỏi làm sao giúp đỡ người vô gia cư, giảm khói thải xe hơi, về cách chúng ta đánh giá con người, đánh giá sự phù hợp với một vị trí làm việc của một ứng viên, cách sử dụng các tài năng trong một công ty...
650#0$aGiá trị xã hội
650#0$aGiá trị xã hội--$zHoa Kỳ
650#0$aTiểu luận Mỹ
653##$a Chó
653##$a Cuộc sống
653##$a Xã hội
900 True
907 cov20211227PVIW.jpg
911 Truong Minh Hoa>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO2100604
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)