Dữ liệu biên mục
Leader00749nz a2200301n 4500
001FUV210007074
040##$aFulbright Library
0411#$avie $hchi
08200$a751.7
090##$a751 $bTR561M-Tranh.T.4
1001#$a Trương Hán Minh
24510$aTranh thủy mặc Trương Hán Minh 2003. $nT.4 / Trương Hán Minh
250##$a1st ed.
260##$aTp. Hồ Chí Minh : $b TP. Hồ Chí Minh, $c2003
300##$a211 tr. : $bminh họa, tranh ảnh màu, $c30 cm
546##$a Sách được dịch ra hai ngôn ngữ Anh-Trung
650#0$a Tranh thủy mặc
650#0$aDân số
653##$a Họa sĩ
653##$a Nghệ thuật
653##$a Tranh
653##$a Vẽ
999$aSách
900 True
907 cov20211225GKKI.jpg
911 Administrator>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO2000303
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)