Dữ liệu biên mục
Leader00832nam a2200313 p 4500
001FUV210006896
020##$a9781319098759
040##$aFulbright Library
0410#$aEng
08200$a339
090##$a339 $bK94-Macro
1001#$aKrugman, Paul R., $e tác giả
24510$aMacroeconomics / $cPaul Krugman, Robin Wells
250##$a5th ed.
260##$aNew York, NY : $bWorth Publishers, Macmillan Learning, $c2018
300##$axxxi, 561 tr. : $bminh họa màu, $c28 cm
504##$a Bao gồm thư mục tham khảo và chỉ mục
650#0$aKinh tế học vĩ mô
650#0$aKinh tế học vĩ mô--$xHọc tập và giảng dạy
653##$a Giảng dạy
653##$a Học tập
653##$a Kinh tế
653##$aVĩ mô
7001$aWells, Robin, $e tác giả
900 True
907 cov20210409NPPH.jpg
911 Truong Minh Hoa>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO2000254, BO2100148-9
  • Số bản: 3
  • Số bản rỗi: 3 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)