Dữ liệu biên mục
Leader01083nam a2200349 p 4500
001FUV210006895
020##$a9789813251243
040##$aFulbright Library
0410#$aEng
08200$a959.05
090##$a959.05 $bT995-Returning
24510$aReturning Southeast Asia's past : $bobjects, museums, and restitution / $c Louise Tythacott và Panggah Ardiyansyah hiệu đính
250##$a1st ed.
260##$aSingapore : $bNUS Press, $c2021
300##$axv, 303 tr. ; $bminh họa, tranh ảnh (một phần màu), $c24 cm
504##$aBao gồm thư mục tham khảo và chỉ mục (tr. 291-303)
650#0$aTài sản văn hóa--$x Hồi hương--$z Đông Nam Á
650#0$aTài sản văn hóa--$x Khía cạnh chính trị--$z Đông Nam Á
650#0$aTài sản văn hóa--$z Đông Nam Á
651#0$aĐông Nam Á--$x Đồ cổ
653##$a Bảo tàng
653##$a Lăng
653##$a Trả
653##$a Vật thể
653##$aVăn hóa
7001#$a Ardiyansyah, Panggah, $e hiệu đính
7001#$aTythacott, Louise, $e hiệu đính
900 True
907 cov20210409FRWW.jpg
911 Truong Minh Hoa>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO2100147
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)