Dữ liệu biên mục
Leader00955cam a2200313 i 4500
001FUV210006894
020##$a9780367571566
040##$aFulbright Library
0410#$aEng
08200$a006.3/12
090##$a006.3/12 $bP362-Exploratory
1001#$aPearson, Ronald K., $d1952-$etác giả
24510$aExploratory data analysis using R / $cRonald K. Pearson.
250##$a1st ed.
260##$aBoca Raton, London, NY : $bCRC Press, Taylor & Francis Group, $c2018
300##$axiii, 547 tr. :$bminh họa ; $c24 cm.
4900#$aChapman & Hall/CRC data mining and knowledge discovery,$v45.
504##$aBao gồm thư mục tham khảo (tr. 539-543) và chỉ mục (tr. 544-547)
650#0$aKhai thác dữ liệu--$xChương trình máy tính
650#0$aR (Ngôn ngữ lập trình máy tính)
653##$a Dữ liệu
653##$a Khám phá
653##$a Phân tích
653##$a Sử dụng
900 True
907 cov20210409ILEI.jpg
911 Truong Minh Hoa>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO2000251-3
  • Số bản: 3
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)