Dữ liệu biên mục
Leader00913cam a22002894a 4500
001FUV210006893
020##$a9781565491427
040##$aFulbright Library
0410#$aEng
08200$a352.3/4/091724
090##$a352.3/4/091724 $bB849-Managing
1001#$aBrinkerhoff, Derick W.
24510$aManaging policy reform : $bconcepts and tools for decision-makers in developing and transitioning countries / $cDerick W. Brinkerhoff và Benjamin L. Crosby.
250##$a1st ed.
260##$aBloomfield, CT : $bKumarian Press, $c2002.
300##$axiii, 269 tr. ; $c23 cm.
504##$aBao gồm thư mục tham khảo (tr. 247-268)
650#0$a Dân chủ hóa.
650#0$aQuy hoạch chính trị
650#0$aTham gia chính trị
651#0$aCác nước đang phát triển--$xChính trị và chính quyền.
7001#$aCrosby, Benjamin, $d1941-
900 True
907 cov20210409QIDS.jpg
911 Truong Minh Hoa>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO2000249-50
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)