Dữ liệu biên mục
Leader01124nam a2200337 p 4500
001FUV200006666
020##$a 9780674237872
040##$aFSPPM Library
0410#$a Eng
08200$a 320.60973
090##$a 320.60973 $bO75-Policy
1001#$a Orren, Karen, $e tác giả
24510$a The policy state : $b an American predicament / $c Karen Orren, Stephen Skowronek
250##$a 1st ed.
260##$a Cambridge, Massachusetts : $b Harvard University Press, $c 2017
300##$a viii, 253 tr. ; $c 25 cm
504##$a Bao gồm thư mục tham khảo và chỉ mục
520##$a Viết về cấu trúc và khuôn khổ của nền chính sách công Hoa Kỳ trong quá khứ và hiện tại. Một số vấn đề khó khăn mà nhà nước đang gặp phải liên quan đến thể chế và chính sách của nhà nước.
650#0$a Khoa học chính trị--$z Hoa Kỳ
650#0$a Văn hóa chính trị--$z Hoa Kỳ
651#0$a Hoa Kỳ--$x Chính trị và chính quyền
653##$a Chính sách
653##$a Khó khăn
653##$a Mỹ
653##$a Nhà nước
7001#$a Skowronek, Stephen
900 True
907 cov20200615IFPY.jpg
911 Truong Minh Hoa>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO2000069
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)