Dữ liệu biên mục
Leader00672nam a2200277 p 4500
001FUV190006574
0220#$a 0866-7322
040##$aFSPPM Library
0410#$a Vie
044##$a vm
08200$a 315.97
24510$a Con số & Sự kiện = Figures & events review of the GSO (MPI).$h [Tạp chí]
260##$a Hà Nội : $b Tổng cục Thống kê, $c 1961-
300##$a 29 cm
310##$a Một tháng một kỳ
362##$a 2007
541##$a Mua
650#0$a Thống kê--$x Ấn phẩm định kỳ
653##$a Con số
653##$a Sự kiện
856##$u https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=422
900 False
907 cov20190911PLPQ.jpg
911 Administrator>
925 G
926 0
927 TT
Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn     Sơ đồ
J1900003
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Số liệu bổ sung tổng hợp ấn phẩm định kỳ: Chi tiết
Dữ liệu điện tử
https://www.gso.gov.vn/default.aspx?tabid=422
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)