Dữ liệu biên mục
Leader03591nam a2200373 p 4500
001FUV190006569
0410#$a Vie
08200$a 336.3
090##$a 336.3 $b TR121KH-TinhB
1001#$a Trần Thị Vành Khuyên
24510$a Tính bền vững của ngân sách – Nghiên cứu so sánh tỉnh Thái Nguyên và Bắc Ninh / $c Trần Thị Vành Khuyên ; Người hướng dẫn khoa học : Huỳnh Thế Du
260##$a Tp. Hồ Chí Minh : $b Trường Chính sách công và Quản lý, Đại học Fulbright Việt Nam, $c 2019
300##$a ix, 49 tờ : $b bảng biểu, minh họa màu ; $c 29 cm
500##$a Chuyên ngành : Chính sách công ; Mã số : 60340402
502##$a Luận văn thạc sĩ Chính sách công
504##$a Tài liệu tham khảo [tr. 40-42] và Phụ lục [tr. 43-49]
520##$a Luận văn xem xét tính bền vững của ngân sách dựa trên sự tương quan giữa chi ngân sách và tăng trưởng kinh tế địa phương, kết quả chi ngân sách của Thái Nguyên và Bắc Ninh trong giai đoạn vừa qua đã mang lại nhiều kết quả tích cực đối với kinh tế xã hội của hai địa phương. Những trục trặc trong chi ngân sách hiện nay của Thái Nguyên đó là chi đầu tư cơ bản chiếm tỷ lệ khiêm tốn (20%) và nguồn vốn đầu tư chủ yếu là nhà nước, trong khi khả năng kêu gọi, huy động sự tham gia của khu vực tư nhân vào đầu tư xây dựng cơ bản là rất khó khăn. Điều đó cho thấy rằng đầu tư phát triển ở Thái Nguyên vẫn quá phụ thuộc vào ngân sách, phụ thuộc vào nguồn chi đầu tư công. Đối với Bắc Ninh, chi cho y tế và các vấn đề xã hội khác chiếm tỷ lệ thấp. Đây cũng là một bất cập hiện nay ở Bắc Ninh khi mà các vấn đề xã hội, môi trường đang diễn biến phức tạp đi kèm với quá trình công nghiệp hóa “nóng”. Do vậy, chính sách chi tiêu của Thái Nguyên và Bắc Ninh về trung hạn có nhiều yếu tố bền vững và đảm bảo cho tăng trưởng, nhưng về dài hạn, Thái Nguyên cần tăng chi đầu tư phát triển và giảm chi thường xuyên trong khi đó Bắc Ninh cần tăng tỷ lệ chi cho giáo dục, y tế và các vấn đề xã hội khác để đảm bảo phát triển bền vững. Đối với tiêu chí không tạo gánh nặng thuế và nợ cho thế hệ tương lai, về ngắn hạn, cả hai địa phương đều đang trong tầm kiểm soát và chưa có dấu hiệu nào về trục trặc này. Trong dài hạn, nếu nguồn thu ngân sách không có tín hiệu lạc quan thì mức chi ngân sách như hiện nay có thể tạo gánh nặng thuế lên các đối tượng đóng thuế và tạo áp lực nợ cho các thế hệ tương lai. Để đảm bảo tính bền vững của ngân sách trong thời gian tới, Thái Nguyên cần đa dạng nguồn thu tránh phụ thuộc vào doanh nghiệp “đầu đàn” thông qua thúc đẩy nguồn thu từ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp dân doanh đồng thời đảm bảo chi hợp lý và hiệu quả. Bắc Ninh cũng cần cải thiện năng lực điều hành của chính quyền tỉnh; tiếp tục khuyến khích doanh nghiệp nhỏ và vừa; chú trọng nhiều hơn đến chi cho các vấn đề xã hội. Ngoài ra, chính quyền trung ương cần hoàn thiện các chính sách thu hút đầu tư đối với các doanh nghiệp FDI theo hướng các chính sách ưu đãi chỉ áp dụng đối với công ty nước ngoài thay vì như hiện nay là chính sách ưu đãi dành cho dự án nhằm đảm bảo nguồn thu ổn định cho các địa phương có đầu tư FDI.
650#0$a Luận văn--$z Việt Nam
650#0$a Ngân sách--$z Việt Nam
650#0$a Tài chính công--$z Việt Nam
651#0$a Việt Nam--$x Phân bổ ngân sách và chi tiêu
653##$a Bắc Ninh
653##$a Kinh tế
653##$a Ngân sách
653##$a Tăng trưởng
653##$a Thái Nguyên
7101#$a Đại học Fulbright Việt Nam
7101#$a Bộ Giáo dục và Đào tạo
7101#$a Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright
85642$uhttp://library.fetp.edu.vn/libol/search/download.asp?ID=6940
900 True
907 cov20190909HVFR.jpg
911 Administrator>
925 E
926 0
927 LA
Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
TH1900032
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Dữ liệu điện tử
Đăng nhập để xem toàn văn
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)