Dữ liệu biên mục
Leader00891nz a2200253n 4500
001FUV0000005166
041##$aVie
082$a338.959 7
090$a338.959 7 $bM475-ChuLa**
100$aMazur, Eli
245##$aKhu kinh tế mở Chu Lai và sự phát triển nông thôn : $bphòng thí nghiệm cho đổi mới thể chế và chính sách của một nền kế hoạch hóa tập trung / $cEli Mazur, David Dapice, Vũ Thành Tự Anh
246$aThe Chu Lai open economic zone and rural development : centraly planning's laboratory for policy and institutional innovation
250##$a1e
260##$aH. : $bChương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, $c2008
300##$a50 tr. : $bminh họa màu ; $c30 cm
650$aVùng kinh tế - $zChu Lai, Quảng Nam
651$aChu Lai, Quảng Nam - $xChính sách kinh tế
700$aDapice, David
700$aVũ Thành Tự Anh
999##$aBáo cáo
900 False
911 MN>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0800048-9
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Những độc giả mượn ấn phẩm này cũng mượn
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)