Dữ liệu biên mục
Leader00555nz a2200217n 4500
001FUV0000004105
020##$a9812302751
041$aEng
082$a305
090$a305 $bT245-SociI
245##$aSocial inequality in Vietnam and the challenges to reform / $cedited by Philip Taylor
250##$a1E
260##$aSingapore : $bInstitute of Southeast Asian Studies, $c2004
300##$axii, 392tr. : $bminh họa ; $c23cm
650##$aEquality - $zVietnam
650##$aSocial problems - $zVietnam
999##$aSách
900 False
911 Minh Ngoc>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0400013
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)