Dữ liệu biên mục
Leader00599nz a2200217n 4500
001FUV0000001252
020##$a0801499119
041$aEng
082##$a338.189 1
090##$a338.189 1 $bT584-AgriS
245##$aAgriculture and the state : $bgrowth, employment, and poverty in developing countries / $cedited by C. Peter Timmer
250##$a1e
260##$aIthaca : $bCornell University Press, $c1991
300##$axiii, 311 tr. : $bminh họa ; $c23 cm
650#0$aNông nghiệp và Nhà nước - $zQuốc gia đang phát triển
7001#$aTimmer, C. Peter
999##$aSách
900 False
911 MN>
925 G
926 0
927 SH
Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0000704-5
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)