Dữ liệu biên mục

Trương Hán Minh
        Tranh thủy mặc Trương Hán Minh 2003.  T.4 / Trương Hán Minh . - 1st ed. - Tp. Hồ Chí Minh : TP. Hồ Chí Minh, 2003
        211 tr. : minh họa, tranh ảnh màu, 30 cm.
         Sách được dịch ra hai ngôn ngữ Anh-Trung
        
1. Tranh thủy mặc. 2. Dân số. 3. Tranh . 4. Nghệ thuật. 5. Vẽ. 6. Họa sĩ. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 751 TR561M-Tranh.T.4

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO2000303
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)