Dữ liệu biên mục

Montgomery, L.M. (Lucy Maud), 1874-1942
        Anne of Green Gables /  L.M. Montgomery. - 1st ed. - London : Arcturus, 2019
        350 tr. ; 18 cm.
         Nguyên bộ gồm có 06 cuốn
        ISBN: 9781788282611
        
1. Trẻ mồ côi-- -- Tiểu thuyết. 2. Tình bạn-- -- Tiểu thuyết. 3. Đảo-- -- Tiểu thuyết. 4. Cuộc sống đồng quê-- -- Đảo Prince Edward-- -- Tiểu thuyết. 5. Đảo Prince Edward-- -- Lịch sử-- -- Thế kỷ 20-- -- Tiểu thuyết. 6. Canada-- -- Lịch sử-- -- 1867-1914-- -- Tiểu thuyết. 7. Tiểu thuyết. 8. Văn học. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 812.54 M757-Anne

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn     Sơ đồ
BO2100109-14
  • Số bản: 6
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
>> Ấn phẩm không phục vụ <<
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)