Dữ liệu biên mục

        Returning Southeast Asia's past : objects, museums, and restitution /   Louise Tythacott và Panggah Ardiyansyah hiệu đính. - 1st ed. - Singapore : NUS Press, 2021
        xv, 303 tr. ; minh họa, tranh ảnh (một phần màu), 24 cm.
        Bao gồm thư mục tham khảo và chỉ mục (tr. 291-303)
        ISBN: 9789813251243
        
1. Tài sản văn hóa-- -- Đông Nam Á. 2. Tài sản văn hóa-- -- Hồi hương-- -- Đông Nam Á. 3. Tài sản văn hóa-- -- Khía cạnh chính trị-- -- Đông Nam Á. 4. Đông Nam Á-- -- Đồ cổ. 5. Văn hóa. 6. Vật thể. 7. Bảo tàng. 8. Lăng. 9. Trả. 
I. Tythacott, Louise, hiệu đính. II. Ardiyansyah, Panggah, hiệu đính. III. Nhan đề

Phân loại DDC : 959.05 T995-Returning

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO2100147
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)