Dữ liệu biên mục

Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright
         Câu chuyện phát triển của một số nước châu Á : kỷ yếu khoa học - lớp MPP19 : môn học "So sánh kinh nghiệm quốc tế" /   Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright. - 1st ed. - TP.HCM : FSPPM, 2019
         328 tr. : minh hoạ, 29 cm.
        Tóm tắt: Tập kỷ yếu khoa học là tập hợp các bài nghiên cứu khoa học của các học viên chương trình Thạc sĩ Chính sách công, khoá MPP2019 bao gồm những bài viết về các chủ đề khác nhau của các quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương như: Nhật Bản, Indonesia, Hàn Quốc, Philippines, Singapore, Ấn Độ, Đài Loan, Myanmar, Malaysia, Trung Quốc, Thái Lan và Việt Nam

        
1. Phát triển kinh tế-- -- Đông Á. 2. Phát triển kinh tế-- -- Đông Nam Á. 3. Đông Á-- -- Các điều kiện kinh tế. 4. Đông Nam Á-- -- Các điều kiện kinh tế. 5. Đông Á. 6. Đông Nam Á. 7. Nhật Bản. 8. Indonesia. 9. Hàn Quốc. 10. Philippines. 11. Singapore. 12. Ấn Độ. 13. Đài Loan. 14. Mynanmar. 15. Malaysia. 16. Thái Lan. 17. Trung Quốc. 18. Việt Nam. 19. Phát triển. 20. Kinh tế . 21. Nhà nước. 22. Chính trị. 23. Thể chế. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 330.95 FSPPM-CâuCh

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1900025
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)