Dữ liệu biên mục

         Quản lý sự thay đổi : on change management /   Harvard Business Review, Quế Khanh dịch. - 1st ed. - Hà Nội : Harvard Business Review Press, Alphabooks, Công thương, 2019
         187 tr. : minh hoạ màu, 27 cm.
         Nguyên bản : On change management
        ISBN: 9786049317217
        
1. Lập kế hoạch kinh doanh-- -- Quản lý. 2. Quản lý. 3. Thành công trong kinh doanh. 4. Quản lý. 5. Kinh doanh. 6. Quy tắc. 
I. Quế Khanh, dịch. II. Nhan đề

Nhan đề song song: On change management

Phân loại DDC : HBR HBR-Chang**

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1900019
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)