Dữ liệu biên mục

Harvard Business Review
         Quản lý nhóm : on teams /   Harvard Business Review, Thu Trang dịch. - 1st ed. - Hà Nội : Harvard Business Review Press, Alphabooks, Công thương, 2019
         207 tr. : minh hoạ màu, 27 cm.
         Nguyên bản : On teams
        ISBN: 9786049317200
        
1. Làm việc nhóm-- -- Quản lý. 2. Quản lý nhóm. 3. Làm việc nhóm. 4. Quản lý. 
I. Thu Trang, dịch. II. Nhan đề

Nhan đề song song: On teams

Phân loại DDC : HBR HBR-Teams**

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Bận ]  Sơ đồ
BO1900023
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 0 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Ngày rỗi sớm nhất: 19/09/2019
Số yêu cầu giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn đặt chỗ một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày Lịch
 
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)