Dữ liệu biên mục
Heilbroner, Robert L
        21st century capitalism /  Robert Heilbroner. - 1e. - New York : Norton, 1993
        175 tr. ; 22 cm.        ISBN: 0393312283
        
1. Chủ nghĩa tư bản - -- Hoa Kỳ. 

Phân loại DDC : 330.122 H466-TwenO

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0000130
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)