Dữ liệu biên mục
Sen, Amartya, 1933-
        Poverty and famines : an essay on entitlement and deprivation /  Amartya Sen. - 1e. - Delhi : Oxford University Press, 1999
        ix, 257 tr. ; 19 cm.        ISBN: 0195649540
        
1. Nạn đói. 2. Cung cấp thực phẩm. 

Phân loại DDC : 363.8 S474-PoveF

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0400311
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)