Phạm Vũ Dũng, Xuân Lâm, Đào Xuân Chúc...
   
Dữ liệu biên mục

Phạm Đăng Đoan Thuần
         Vietnamese cinematography : A research journey /  Phạm Vũ Dũng, Xuân Lâm, Đào Xuân Chúc.... - 1st ed. - Hà Nội : Thế Giới, 2007
        765tr., 31tr. : ảnh ; 24 cm.
        Chính văn bằng tiếng Anh

        Tóm tắt: Tìm hiểu lịch sử phát triển và nền điện ảnh Việt Nam. Giới thiệu những diễn viên, những bộ phim trong suốt những năm đầu thành lập cho đến nay. Các thể loại phim Việt Nam và những mẫu kết hợp giữa phim và kịch, rạp hát và ti vi... cùng 1 số bức ảnh giới thiệu những bộ phim đã để lại nhiều dấu ấn trong lịch sử điện ảnh Việt Nam

        
1. Điện ảnh-- -- Việt Nam. 2. Việt Nam. 3. Phim. 4. Điện ảnh. 5. Nghiên cứu. 6. Hành trình. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 791 PH104D-Vietnamese

Dữ liệu xếp giá   
FUV: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO2100398, BO2100506
  • Số bản: 2
  • Số bản rỗi: 2 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)