Dữ liệu biên mục

Lê Hồng Nhật
         Lý thuyết trò chơi và ứng dụng trong quản trị - kinh doanh /   Lê Hồng Nhật b.s. - 1st ed. - Hà Nội : Thanh Niên; Công ty sách Alpha, 2018
         284 tr. : minh hoạ ; 21 cm.        
1. Quản trị kinh doanh. 2. Ứng dụng. 3. Lý thuyết trò chơi. 4. Lý thuyết. 5. Trò chơi. 6. Ứng dụng. 7. Kinh doanh. 8. Quản trị. 
I. Nhan đề

Phân loại DDC : 658.4012 L250NH-LyThu

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1900005
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)