Dữ liệu biên mục
Phạm Minh Hạc
        Vietnam's education : the current position and future prospects /  Phạm Minh Hạc. - 1e. - Hà Nội : Thế Giới, 1998
        x, 208 tr ; 20 cm.        
1. Giáo dục và Nhà nước - -- Việt Nam. 2. Giáo dục - -- Việt Nam. 

Phân loại DDC : 370.959 7 PH104H-VietE

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO0100082
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)