Dữ liệu biên mục

Braun, Adam
         Lời hứa về một cây bút chì : hành trình từ 25 đô-la đến 250 trường học dành cho trẻ em trên toàn cầu và câu chuyện phi thường của một CEO nuôi chí thay đổi thế giới bằng giáo dục /  Adam Braun ; Hải Đăng dịch. - 2nd ed. - Hà Nội : Thế giới, 2017
         363 tr. ; 21 cm.
         Nguyên bản : The Promise of a pencil

        Tóm tắt: Tái hiện lại cuộc hành trình của Adam Braun. Mỗi chương giải thích một bước rõ ràng mà mỗi người có thể làm để biến những tham vọng lớn nhất của họ thành hiện thực. Nếu bạn cảm thấy náo nức và sẵn sàng cho quá trình chuyển đổi, nếu bạn đang tìm kiếm định hướng và mục tiêu cuộc đời, cuốn sách này là dành cho bạn. Được dẫn dắt bởi những câu chuyện và các chia sẻ đầy cảm hứng, cuốn sách sẽ cung cấp cho bạn những công cụ để tạo nên một câu chuyện đáng kể trong cuộc sống của chính bạn

        ISBN: 8935251406405
        
1. Dịch vụ xã hội. 2. Giáo dục-- -- Các nước đang phát triển. 3. Hoạt động xã hội. 4. Tổ chức phi lợi nhuận. 5. Trường học-- -- Các nước đang phát triển. 6. Giáo dục. 7. Thiện nguyện. 8. Phi lợi nhuận. 9. Tổ chức . 
I. Hải Đăng dịch. II. Nhan đề

Nhan đề song song: The Promise of a pencil

Phân loại DDC : 370.91724 B825-LơiHư

Dữ liệu xếp giá   
FETP: Kho Mượn [ Rỗi ]  Sơ đồ
BO1900026
  • Số bản: 1
  • Số bản rỗi: 1 (kể cả các bản được giữ chỗ)
  • Số bản được giữ chỗ: 0
Số thẻ: Mật khẩu:
ĐKCB:
Chỉ nhập khi muốn yêu cầu một ĐKCB cụ thể
Hiệu lực tới ngày
Các mục từ truy cập
Bình phẩm, bình luận    (Bấm vào đây để bình phẩmBình phẩm)